Meld fra om feil

Her kan du melde fra om hull i kommunale veier, gatelys som ikke virker, manglende trykk/misfarging av drikkevannet, løse kumlokk og lignende. 

Felt merket med * må fylles ut

Opplysninger gitt i skjemaet vil ikke være synlig på internett og kun tilgjengelig for den som behandler din melding. Sensitiv informasjon må ikke formidles via dette skjemaet. Akutte hendelser må meldes til vakttelefonene:

Vakttelefoner
Område Mobilnummer
Vei 91887380
Vann 95202915
Avløp 90979630
Brann (ikke hasteoppdrag) 70119999
Legevakt 116117
Hjemmetjenesten 91510522
Brann 110
Politi 112