Eidem

Eidem ligger på Eidem, i utkanten av Elnesvågen sentrum

· For personer med psykiske lidelser

· Har 4 leiligheter

· 1 korttidsplass

· Yter i tillegg tjenester til innbyggere i egeneid bolig

Kontaktinformasjon

Stine Gaasø
Enhetsleder Eidem bofellesskap
E-post
Telefon 71 26 01 99
Mobil 958 90 261