Lærling i Hustadvika kommune

Hustadvika kommune er en stor arbeidsplass i vår region med et mangfold av oppgaver og tjenestetilbud. Hos oss får du god opplæring innen ditt felt, og sjansen til å kombinere teoretisk opplæring med verdifull praktisk erfaring.

Hustadvika kommune er godkjent lærebedrift for helsefagarbeider, barne- og ungdomsarbeider, aktivitør, IKT-servicemedarbeider, feier og anleggsmaskinmekaniker.

Lærlingeordningen administreres fra Nordmøre og Romsdal kommunale opplæringskontor. Herunder ligger kommunene Molde, Kristiansund, Aukra og Hustadvika. Kontoret er etablert gjennom et kommunesamarbeid hvor Kristiansund er vertskommune.

Kontakt oss :

Nordmøre og Romsdal kommunale opplæringskontor

Daglig leder Kristin Lervik
Tlf: 91 11 95 27
E-post: nr-ko@kristiansund.kommune.no

Daniel Karlsrud
Tlf: 46 92 19 73
E-post: daniel.karlsrud@kristiansund.kommune.no