Høring lokal forskrift

Lokal forskrift for namnsetting, adressering og adresseforvaltning på høyring i Hustadvika kommune.

I medhald av matrikkelforskriften § 59 blir følgjande lokal forskrift lagt ut på høyring:

Lokal forskrift for namnsetting, adressering og adresseforvaltning i Hustadvika kommune.

 

Høyringsfrist er satt til 08.03.2020

 


Forslag til namn kan sendas inn til Fræna Kommune enten elektronisk, på post eller ved personleg oppmøte.