Høringer i Fræna kommune

På denne siden legger vi ut saker som skal ut på høring.

Vi ønsker gjerne din høringsuttalelse, den kan du gi elektronisk ved å følge denne lenken.

I skjemaet velger du hvilken sak du skal gi uttalelse til.

Uttalelsen blir lagt ut på kommunens postliste dersom den ikke er av sensitiv karakter. 

I noen saker står det at innspill og merknader skal sendes til andre mottakere enn kommunen. Da ber vi dere sende merknaden dit og ikke via kommunens høringsskjema. 

Lokal forskrift for namnsetting, adressering og adresseforvaltning på høyring i Hustadvika kommune.

I medhald av matrikkelforskriften § 59 blir følgjande lokal forskrift lagt ut på høyring:

Lokal forskrift for namnsetting, adressering og adresseforvaltning i Hustadvika kommune.

 

Høyringsfrist er satt til 08.03.2020

 


Forslag til namn kan sendas inn til Fræna Kommune enten elektronisk, på post eller ved personleg oppmøte.

 

Kontaktinformasjon

Servicetorget
E-post
Telefon 71 26 81 00

Åpningstider

Mandag - fredag:
Vintertid (15.9-14.5) 
08:00 - 16:00

Sommertid (15.5-14.9)
08:00 - 15:25

Adresse

Tingplassen 1
6440 Elnesvågen