Istad Fiber har bygd fibernett i blant annet Molde, Fræna, Eide og Aukra siden 2015. Det er flere forhold om påvirker hvor de bygger ut, blant annet utbyggingskostnader og infrastruktur.

Røde Kors i Møre og Romsdal arrangerer ferieturer for barnefamilier som har dårlig økonomi, og som over tid har levd i en vanskelig livssituasjon.

Målgruppen er familier med barn i barneskolen. 

Påmeldingsfristen er satt til 8. mai for alle turene som blir arrangert.

Selv om vi lever i et trygt og stabilt samfunn, er risiko- og trusselbildet i Norge sammensatt og i endring.

 

Eide kommune og Fræna kommune slår seg sammen til Hustadvika kommune fra 01.01.2020. 

Har du vannmåler og bor i Fræna kommune vil du ikke få avlesningskort i år. Forbruket ditt for 2019 blir satt til det samme som for 2018.

Neste avlesning skjer ved utgangen av 2020. Avregning for faktisk forbruk for 2019 og 2020 skjer på faktura for 1. termin 2021.  

1. mai starter årets Stikk UT!-sesong. I år med hele 398 turmål i 30 av kommunene i Møre og Romsdal. 

 

Servicetorget tilbyr nå en-til-en veiledning på onsdager etter avtale. 

Hustadvika Frivilligsentral og Servicetorget har mottatt tilskudd fra Kommunal og moderniseringsdepartementet til utvikling av kommunale veiledningstilbud innen digital kompetanse. På godt norsk betyr det at vi igjen kan tilby opplæring og støtte i bruk av «data» til innbyggerne i Hustadvika, hvor vi med «data» mener bruk av internett ved hjelp av datamaskiner, nettbrett og smart telefoner.

Rådyrjakta starter 10. august hvert år. Klikk på denne lenken for innmelding av skutte rådyr

Hjortejakta starter 1. september hvert år. Klikk på denne lenken for innmelding av skutt hjort

Elgjakta starter 25. september hvert år. Klikk på denne lenken for innmelding av skutt elg
 

Bestilte kopper og skåler for Stikk-UT 2019 har nå kommet til Sørviskontoret på Rådhuset.  
 

 

Personer med hjerneslag og deres pårørende inviteres til informasjonsmøte 21. november kl. 18:00 - 20:00.